Referenties

Ouders M.:

Onze dochter heeft bij Maartje extra ondersteuning voor begrijpend lezen gehad. Waardoor zij extra handvatten heeft gekregen om teksten beter te lezen en hierdoor ook makkelijker de opgaven te kunnen maken. Iedere week stuurt Maartje een logboek waarin zij verteld wat ze die week met je kind geoefend heeft en tips die je thuis kunt gebruiken voor ondersteuning bij het maken van bv huiswerk.  Ook heeft ze regelmatig contact met de school waardoor die op de hoogte zijn wat er geoefend wordt en kunnen daar op school ook weer op inhaken. Kortom voor onze dochter was het een zeer goede aanvulling op datgene waar ze op de basisschool tekort kwam.
Wij zijn erg tevreden en blij met Maartjes ondersteuning.

Ouders Jorg:

Onze 11-jarige zoon had moeite met begrijpend lezen. Ook kon hij moeilijk de motivatie vinden om een tekst te maken die voor hem niet interessant is. Maartje heeft hem geleerd hoe hij een tekst het beste kan aanpakken. Zij heeft hem verschillende handvaten gegeven, bijvoorbeeld hoe hij om moet gaan met meerkeuzevragen en hoe hij een antwoord terug kan vinden in de tekst. We zijn in februari van dit jaar bij Maartje gestart en we zien al een duidelijke vooruitgang in de aanpak en daardoor ook zeker in de motivatie. Ook heeft Maartje met hem geoefend onder tijdsdruk, omdat hij daar ook last van heeft tijdens het maken van een toets. Hij neemt al vaker rustiger de tijd op school om een toets te maken en laat zich minder opjagen, waardoor zijn scores tijdens de laatste periode hoger waren. Ook zijn zelfvertrouwen is hierdoor gegroeid.
Jorn: Ik merk dat het steeds beter gaat met begrijpend lezen en dat ik het ook minder erg vind om een toets te maken. Ik vind het fijn bij Maartje, omdat zij de dingen rustig uitlegt.

Manon:

Ik ben Manon, 1ste jaars Pabo student. Het lukte me niet om de rekentoets (Wiscat) te halen. Na twee keer te zijn gezakt en met nog één kans de toets te halen en door te kunnen met de opleiding, heb ik Maartje benaderd. Met de vraag of ze mij zou kunnen helpen. Ik heb dyslexie en ben beelddenkend. Met nog maar zes weken te gaan, durfde Maartje het aan om met mij aan de slag te gaan. Wekelijks allerlei sommen oefenen en vooral: hoe kan je op een snelle manier de berekening maken en effectief je kladpapier gebruiken. Met als resulaat: Geslaagd met een 9,3. Bedankt Maartje!

Trudy:

Ik ben Trudy en ik ben werkzaam in een verzekeringsbedrijf.  Wanneer je daar werkt moet je een wft examen halen.  Ik was hiervoor al een paak keer gezakt en moest daarom een cursus gaan volgen van mijn werkgever. Het bleek dat ik faalangst heb en daarnaast ben ik ook heel slecht in begrijpend lezen. Via mijn werkgever ben ik toen bij Maartje terecht gekomen en zij heeft mij de techniek geleerd om rustig te blijven en de zinnen goed te ontleden. Binnenkort moet ik weer op examen en dit is de eerste keer dat ik er vertrouwen in heb.

Ouders van S:

Kids Skills is ons aangeboden voor onze zoon (destijds 7 jaar) die een periode meer moeite had om zijn boosheid/frustratie te reguleren.  Mede gezien het feit dat hij in een grote klas met veel kinderen zat, was alleen al de opmerkzaamheid van dit punt bij onze zoon en aandacht van Maartje aan hem, van grote waarde. Ook hebben wij het als positief ervaren dat er echt is samengewerkt met onze zoon en dat hij zijn eigen verantwoordelijkheid in het geheel had. Zo heeft hij heeft zelf zijn eigen vaardigheid benoemd waaraan hij wilde werken. Ook heeft hij zelf aangegeven op welke manier hij daaraan wilde werken,  welke totum hij wilde gebruiken, welke beloning hij zichzelf wilde geven en welke mensen hij erbij betrokken wilde hebben als zijn steun. De voortgang is zowel met hem als met ons als ouders besproken waarbij de doelen konden worden bijgesteld. En net zo belangrijk is dat de hulpmiddelen geleidelijk aan werden afgebouwd zodat het onze zoon momenteel goed lukt om weer zelf zijn gedrag te reguleren. Niet alleen de duidelijke structuur van deze methode, maar ook de betrokken begeleiding van Maartje heeft onze zoon en ons gemotiveerd en geholpen in het traject.

Ouders van B:

Sinds oktober 2012 krijgt onze dochter rt bij maaRTjespraktijk. Na een gesprek met de lerares kregen wij te horen dat het lezen en rekenen onvoldoende was. Wij kwamen in contact met Maartje van maaRTtjespraktijk. Na een kennismakingsgesprek besloten wij onze dochter rt te laten nemen bij haar. Nu een half jaar later zien wij met  welke  sprongen zij vooruit gaat. Haar manier van werken, vanuit een een op een situatie, werpt zijn vruchten af. Onze dochter krijgt ook te maken met huiswerk wat zij met veel plezier maakt. Tevens gaat ze nu ook met plezier naar school toe, iets wat er voor die tijd wel eens aan ontbrak.

Veel geleerd bij Maartjes Praktijk! (mei 2017)
In groep 4 van de basisschool was al vrij snel duidelijk dat onze dochter moeite had met het rekenen.
Wij zijn via een vriendin terecht gekomen bij ‘Maartjes Praktijk ’.Onze dochter heeft veel bijgeleerd. Maartje stemt haar programma af, wat ze op school bij het reguliere programma krijgen. Zodat ze zowel op school als bij de bijles het zelfde behandelen. Het is wel belangrijk dat er na schooltijd, thuis, herhaald wordt van de vorige opgaves. Twee maal per jaar is er een evaluatie moment. Maartje bespreekt dan met de ouders/verzorgers wat is behandeld en wat het doel is voor de aankomende weken/maanden. Onze dochter gaat nu naar het middelbaar onderwijs met (bijna) geen achterstand op de grote groep mede leerlingen. Het is ons het aanraden waard geweest!

 

 


 • Adres gegevens

  Maartje van Hulten
  Homberg 3617
  6601XA Wijchen

 • Neem contact op

  T: 06-42250704
  E: info@maartjespraktijk.nl

 • Ingeschreven bij

  KVK nr: 55653170
  LBRT lidnr: 162853