Remedial Teaching

Even voorstellen….

Mijn naam is Maartje Willems. In mijn praktijk bied ik individuele begeleiding in de vorm van remedial teaching aan kinderen van 4 tot en met 14 jaar, bij wie het leren niet verloopt zoals verwacht en die wel wat extra hulp kunnen gebruiken. Die begeleiding geef ik in mijn praktijk in Wijchen of op school. Ik ben lid van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT) en werk volgens de richtlijnen van deze vereniging.

RT voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben

Mijn begeleiding is voor kinderen van 4 t/m 14 jaar, die problemen hebben met hun ontwikkeling op school. Dit kunnen problemen zijn met:

  • leren rekenen, lezen, spellen en leren leren.
  • of met het organiseren van het werk, de concentratie, het omgaan met faalangst.
    of het 
  • samen werken en spelen met andere kinderen.
  • de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.
  • gedragsproblemen (adhd, add, vormen van autisme) en het leren omgaan met hun beperkingen.

Heeft uw kind moeite met leren op school of met huiswerk maken? Of heeft uw kind geen plezier meer in school? Twijfel niet en neem contact op voor een gratis intakegesprek. We bekijken dan samen wat er nodig is voor uw kind. Mijn belangrijkste doel is kinderen weer plezier geven in het leren.

Wat is remedial teaching?

Remedial teaching is begeleiding en specialistische hulp bieden aan kinderen bij wie het leren niet vanzelf gaat. Dit kan komen doordat er sprake is van een leer- en of gedragsprobleem/-stoornis waardoor het kind op een lager dan gemiddeld niveau functioneert. Wanneer we het over remedial teaching hebben gebruiken we vaak de afkorting rt.
Er kan ook rt gegeven worden aan leerlingen die hoger dan gemiddeld presteren. Ook zij kunnen behoefte hebben aan extra aandacht en zorg. De begeleiding wordt op maat aangeboden.