Ervaringen

Ik heb een jongen van 8 jaar een periode begeleiding geboden volgens de Kids Skills methode. Wanneer er iets bijzonders gebeurde werd hij meteen boos en ging dan slaan en schoppen. Op het moment dat je dit dan met hem besprak, begon hij te huilen en gaf hij aan dat hij dit zo niet wilde.
Ik heb toen voorgesteld om hem hierin te gaan begeleiden. Dit vond hij heel erg fijn. In ons eerste gesprek kon hij goed aangeven welke vaardigheid hij wilde leren. Ook gaf hij meteen aan dat er nog veel meer dingen waren die hij moeilijk vond en wilde leren, zoals de minsommen bij het rekenen. We hebben toen besproken wat hij graag als eerste wilde leren en dat was omgaan met zijn boosheid. In de verschillende gesprekjes die ik met hem heb gehad, vroeg ik steeds op welk cijfer hij stond in de schaal van 0 t/m 10. Hij begon op een 4 en zit na een aantal weken op een 9,5. Hij kwam regelmatig nog even vertellen dat hij helemaal niet meer boos was geweest en wanneer het eventjes iets minder ging, kon hij goed bedenken wat hij op dat moment moest doen, zonder anderen pijn te doen.
Ik vind deze methode heel krachtig omdat je het kind er bij betrekt. Het kind moet bepalen wat het wil leren en hoe het dit wil leren. Wij kunnen het hierin alleen maar ondersteunen.

Een leerling die ik heb begeleid met rekenen, kwam heel onzeker binnen en durfde vrijwel geen fouten te maken. Omdat ze het idee had dat ze toch alles fout deed. Je zag dit kind in een aantal weken enorm vooruitgaan en daarnaast groeien in haar zelfvertrouwen. Dit laatste is heel belangrijk. Wanneer een kind plezier heeft in wat het doet, kan het leren. Het kind moet het leuk vinden om bij mij te komen en daarom besteed ik de eerste tijd aan het creƫren van een vertrouwensband. Ik zorg ervoor dat het kind zich prettig bij mij voelt. Dit kan zijn door even een praatje te maken, een klein spelletje te doen. Daarna kan ik gaan beginnen op het leergebied. Hierbij vind ik het belangrijk om de onderwijsbehoeften van het kind vast te stellen. Wat zijn de sterke en zwakke punten. Het analyseren en interpreteren van gegevens is een belangrijk onderdeel in het proces. Vanuit die analyse stel ik een plan op, wat ik bespreek met de ouders en eventueel met de school. Dit laatste is wenselijk voor het kind, zodat mijn werkwijze aansluit bij die van de school.

Ik heb de afgelopen jaren verschillende leerlingen begeleiding geboden in begrijpend lezen. Ik merk dat de leerlingen vaak wel de strategieĆ«n kennen en deze op kunnen noemen, maar vervolgens niet goed weten hoe ze het moeten inzetten tijdens het lezen. Voordat ik met de leerling start, neem ik contact op met school (als ouders hier toestemming voor hebben gegeven), om goed af te stemmen wat de werkwijze van school is. Ik vind het heel belangrijk dat ik aansluit bij school, zodat we hetzelfde doen. Ik merk dat wanneer de afstemming met school er goed is, de leerlingen snel vooruitgang laten zien. Tijdens de begeleiding kan ik heel gericht op de leerling de aanpak afstemmen. Dit kan zijn door bijvoorbeeld gebruik te maken van een stappenplan of door de leerling gerichte vragen te stellen over de aanpak. Dit wordt helemaal afgestemd op de betreffende leerling.