Referenties

Voor iedereen die overweegt om begeleiding vanuit MaaRTjes praktijk op te starten. Maak eens kennis. Samen met onze zoon de stap naar Maartje gemaakt met de vraag voor ondersteuning bij het leren en het vergroten van zijn zelfvertrouwen. De diagnose dyslexie was al lang bekend (begin groep 4) en begeleiding vanuit een dergelijk traject al even achter de rug. Onze zoon stond op het punt de overgang te maken van groep 7 naar groep 8 en we merkte dat hij steeds moeilijker vond om met ons als ouders aan zijn huiswerk te gaan. Natuurlijk speelde corona en de puberteit een rol. Maar ook het feit dat wij als ouders niet eigen waren met de leermethoden van de basisschool. En wat was het een verademing voor onze zoon, maar daarmee ook voor ons om deze begeleiding op te starten. Geen strijd meer, maar het gevoel van vertrouwen in professionele ondersteuning. Maartje stemde makkelijk af met school en ons als ouders. Hij gaat nu bijna naar het VO, de eindtoets is gemaakt en we merken dat de overgang minder groot is. Zijn zelfvertrouwen is toegenomen. Tijd voor een nieuwe uitdaging op de middelbare!

Ouders van S

Toen onze dochter in groep 4 zat, kwam ze niet verder met rekenen. De basis van 1 tm 10 kreeg ze onvoldoende onder de knie en ze leek niet te zien wat de rekensommen van haar vroegen. In de klas bleef ze achter en werd ze helaas apart gezet met een eigen boekje ‘om het nog maar eens te proberen’. Thuis vonden we de rekenbladen van school, keer op keer uitgegumd en opnieuw geprobeerd. In de kantlijn schreef ons 7-jarig kind: “Ik vint dit moeluk. Ik kan niet reeknen. Ik wil het niet. Ik ben dom en stom’. Zo hoog had de frustratie nooit mogen oplopen, maar helaas het is gebeurd. Toen ze bleef zitten, gingen we naar een andere school én naar Maartje.

Bij Maartje ging ze terug naar de basis, met materialen, dobbelstenen, stappen en sprongen om te ervaren en te zien hoe groot en veel  iets is. Haar fysieke energie was hier geen belemmering, maar werd ingezet bij het leren. Het hielp! Niet alleen ging Maartje aan de slag met het rekenwerk, maar ook met het zelfvertrouwen. Want als je denkt dat je dom bent, en niet weet hoe je verder moet, geef je het op. Een jaar later vonden we opnieuw oefenbladen op haar kamer. Met ditmaal in de kantlijn erbij: ‘Dit kan ik al. Ik heb het geleerd.’

Het is inmiddels 5 jaar later. Al die tijd hebben we onze dochter elke week naar Maartje laten gaan. Met dat ene uurtje hulp per week, heeft zij haar hele lagere schooltijd het rekenniveau van de klas kunnen volgen. Voor haar methodetoetsen haalde ze in de regel voldoendes en ruime voldoendes. Ze heeft gemerkt dat ze met blijven werken, de stof onder de knie krijgt en wat ze vorig jaar moeilijk vond, dit jaar al weer vertrouwd is. Ze heeft zich nooit meer zorgen hoeven maken en vindt zichzelf niet meer dom.

Ouders van A

Onze dochter heeft bij Maartje extra ondersteuning voor begrijpend lezen gehad. Waardoor zij extra handvatten heeft gekregen om teksten beter te lezen en hierdoor ook makkelijker de opgaven te kunnen maken. Iedere week stuurt Maartje een logboek waarin zij verteld wat ze die week met je kind geoefend heeft en tips die je thuis kunt gebruiken voor ondersteuning bij het maken van bv huiswerk.  Ook heeft ze regelmatig contact met de school waardoor die op de hoogte zijn wat er geoefend wordt en kunnen daar op school ook weer op inhaken. Kortom voor onze dochter was het een zeer goede aanvulling op datgene waar ze op de basisschool tekort kwam. Wij zijn erg tevreden en blij met Maartjes ondersteuning.

Ouders van M

Onze 11-jarige zoon had moeite met begrijpend lezen. Ook kon hij moeilijk de motivatie vinden om een tekst te maken die voor hem niet interessant is. Maartje heeft hem geleerd hoe hij een tekst het beste kan aanpakken. Zij heeft hem verschillende handvaten gegeven, bijvoorbeeld hoe hij om moet gaan met meerkeuzevragen en hoe hij een antwoord terug kan vinden in de tekst. We zijn in februari van dit jaar bij Maartje gestart en we zien al een duidelijke vooruitgang in de aanpak en daardoor ook zeker in de motivatie. Ook heeft Maartje met hem geoefend onder tijdsdruk, omdat hij daar ook last van heeft tijdens het maken van een toets. Hij neemt al vaker rustiger de tijd op school om een toets te maken en laat zich minder opjagen, waardoor zijn scores tijdens de laatste periode hoger waren. Ook zijn zelfvertrouwen is hierdoor gegroeid.

Jorn: Ik merk dat het steeds beter gaat met begrijpend lezen en dat ik het ook minder erg vind om een toets te maken. Ik vind het fijn bij Maartje, omdat zij de dingen rustig uitlegt.

Ouders van Jorg

Ik ben Manon, 1ste jaars Pabo student. Het lukte me niet om de rekentoets (Wiscat) te halen. Na twee keer te zijn gezakt en met nog één kans de toets te halen en door te kunnen met de opleiding, heb ik Maartje benaderd. Met de vraag of ze mij zou kunnen helpen. Ik heb dyslexie en ben beelddenkend. Met nog maar zes weken te gaan, durfde Maartje het aan om met mij aan de slag te gaan. Wekelijks allerlei sommen oefenen en vooral: hoe kan je op een snelle manier de berekening maken en effectief je kladpapier gebruiken. Met als resulaat: Geslaagd met een 9,3. Bedankt Maartje!

Manon

Ik ben Trudy en ik ben werkzaam in een verzekeringsbedrijf.  Wanneer je daar werkt moet je een wft examen halen.  Ik was hiervoor al een paak keer gezakt en moest daarom een cursus gaan volgen van mijn werkgever. Het bleek dat ik faalangst heb en daarnaast ben ik ook heel slecht in begrijpend lezen. Via mijn werkgever ben ik toen bij Maartje terecht gekomen en zij heeft mij de techniek geleerd om rustig te blijven en de zinnen goed te ontleden. Binnenkort moet ik weer op examen en dit is de eerste keer dat ik er vertrouwen in heb.

Trudy

Kids Skills is ons aangeboden voor onze zoon (destijds 7 jaar) die een periode meer moeite had om zijn boosheid/frustratie te reguleren.  Mede gezien het feit dat hij in een grote klas met veel kinderen zat, was alleen al de opmerkzaamheid van dit punt bij onze zoon en aandacht van Maartje aan hem, van grote waarde. Ook hebben wij het als positief ervaren dat er echt is samengewerkt met onze zoon en dat hij zijn eigen verantwoordelijkheid in het geheel had. Zo heeft hij heeft zelf zijn eigen vaardigheid benoemd waaraan hij wilde werken. Ook heeft hij zelf aangegeven op welke manier hij daaraan wilde werken,  welke totum hij wilde gebruiken, welke beloning hij zichzelf wilde geven en welke mensen hij erbij betrokken wilde hebben als zijn steun. De voortgang is zowel met hem als met ons als ouders besproken waarbij de doelen konden worden bijgesteld. En net zo belangrijk is dat de hulpmiddelen geleidelijk aan werden afgebouwd zodat het onze zoon momenteel goed lukt om weer zelf zijn gedrag te reguleren. Niet alleen de duidelijke structuur van deze methode, maar ook de betrokken begeleiding van Maartje heeft onze zoon en ons gemotiveerd en geholpen in het traject.

Ouders van S

Sinds oktober 2012 krijgt onze dochter rt bij maaRTjespraktijk. Na een gesprek met de lerares kregen wij te horen dat het lezen en rekenen onvoldoende was. Wij kwamen in contact met Maartje van maaRTtjespraktijk. Na een kennismakingsgesprek besloten wij onze dochter rt te laten nemen bij haar. Nu een half jaar later zien wij met  welke  sprongen zij vooruit gaat. Haar manier van werken, vanuit een een op een situatie, werpt zijn vruchten af. Onze dochter krijgt ook te maken met huiswerk wat zij met veel plezier maakt. Tevens gaat ze nu ook met plezier naar school toe, iets wat er voor die tijd wel eens aan ontbrak.

In groep 4 van de basisschool was al vrij snel duidelijk dat onze dochter moeite had met het rekenen.

Wij zijn via een vriendin terecht gekomen bij ‘Maartjes Praktijk ’.Onze dochter heeft veel bijgeleerd. Maartje stemt haar programma af, wat ze op school bij het reguliere programma krijgen. Zodat ze zowel op school als bij de bijles het zelfde behandelen. Het is wel belangrijk dat er na schooltijd, thuis, herhaald wordt van de vorige opgaves. Twee maal per jaar is er een evaluatie moment. Maartje bespreekt dan met de ouders/verzorgers wat is behandeld en wat het doel is voor de aankomende weken/maanden. Onze dochter gaat nu naar het middelbaar onderwijs met (bijna) geen achterstand op de grote groep mede leerlingen. Het is ons het aanraden waard geweest!

Ouders van B