Wat is RT

Wat is remedial teaching?

Remedial teaching is begeleiding en specialistische hulp bieden aan kinderen bij wie het leren niet vanzelf gaat. Dit kan komen doordat er sprake is van een leer- en of gedragsprobleem/-stoornis waardoor het kind op een lager dan gemiddeld niveau functioneert. Deze leerproblemen doen zich veelal voor bij het lees-, spelling- en rekenonderwijs, maar ook bij het leren leren. Kinderen met leerproblemen hebben het vaak moeilijk op school. De leerling ziet zijn eigen onvermogen en weet zich daar soms geen raad mee. Dit kan vervelende gevolgen hebben. Het kind kan faalangstig worden, is slecht te motiveren of kan zich moeilijk concentreren en gaat niet meer met plezier naar school. Hierbij kan remedial teaching uitkomst bieden. Wanneer we het over remedial teaching hebben gebruiken we vaak de afkorting rt. Er kan ook rt gegeven worden aan leerlingen die hoger dan gemiddeld presteren. Ook zij kunnen behoefte hebben aan extra aandacht en zorg. De begeleiding wordt op maat aangeboden.

Remedial teaching is geen bijles. Bijles betekent veelal een herhaling van de geboden lessen. Bij remedial teaching gaat het om het toepassen van gespecialiseerde technieken en benaderingen die uitgaan van en gericht zijn op de problemen van het kind. Door de hulp van een remedial teacher leert uw kind zijn/haar problemen zelfstandig aan te pakken. Daardoor voelt het zich competenter, vaardiger en zal beter functioneren op school.

Waarom is remedial teaching nodig?

Door maatregelen van de overheid blijven steeds meer leerlingen in het basisonderwijs in plaats van door te stromen naar het speciaal onderwijs. Door deze ontwikkeling is er meer zorg nodig in het basisonderwijs. Zo komt het steeds vaker voor dat er te veel zorg in een klas/groep terecht komt terwijl leerkrachten deze zorg niet altijd kunnen verlenen. Een kind verdient de zorg die het nodig heeft. De zorg is optimaal wanneer deze aansluit bij de behoeftes van het kind en gegeven wordt in een veilige omgeving. Bij mij in de praktijk kan ik in de vorm van rt deze zorg bieden op maat. Of ik bied de zorg aan huis of op school aan, waardoor het kind in de vertrouwde omgeving blijft.