Werkwijze

De procedure

Als u wilt weten of ik u kan helpen, neemt u contact op met de praktijk. U kunt bellen of mailen. U vertelt in het kort waar het om gaat en welke hulp u zoekt. Dan maken we een afspraak voor een vrijblijvend intakegesprek.

Intake

In het intakegesprek, dat ongeveer een uur duurt, maken we nader kennis. U kunt het probleem verder toelichten en u krijgt te horen welke hulp ik uw kind kan bieden. Na dit gesprek beslist u of u inderdaad kiest voor mijn begeleiding.

Eerste afspraak

Als u kiest voor mijn begeleiding, volgt een eerste afspraak met u en uw kind. Indien mogelijk is de leerkracht van de school hier ook bij aanwezig. Zijn er nog andere hulpverleners bij uw kind betrokken, dan wordt uw toestemming gevraagd om met hen ook contact op te nemen. Dit alles doe ik om de begeleiding van alle betrokkenen zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen. Als alle informatie compleet is, maken we definitieve afspraken over de begeleiding. Er is geen sprake van een wachtlijst. In de meeste gevallen kan ik binnen 1 tot 2 weken beginnen met de begeleiding.

Behandelplan

Afhankelijk van de hulpvraag wordt een ontwikkelingsplan opgesteld voor een periode van 8 tot 10 weken, waarin alle afspraken worden vastgelegd. Het plan, dat vooraf door u  wordt ondertekend, beschrijft de doelen die we willen bereiken binnen de afgesproken behandelperiode en de manier waarop we dat gaan doen.

De laatste week wordt geen begeleiding gegeven maar vindt een evaluatiegesprek plaats. Dit gesprek kan in overleg eventueel ook op een ander moment plaats vinden. In dit gesprek wordt samen met de ouders en eventueel de leerkracht van de school gekeken of de gestelde doelen zijn gehaald en of de begeleiding voldoende is geweest. U kunt op dat moment kiezen om te stoppen, of om een nieuwe periode te starten. Voor een nieuwe periode wordt opnieuw een behandelplan opgesteld.

Begeleiding van ouders

Wanneer u zelf begeleiding wilt om uw eigen kind beter te ondersteunen, maak ik in overleg met u een afspraak over de manier waarop deze begeleiding plaats kan vinden. Ook maken we afspraken over het moment en de manier van evalueren.
Als u kiest voor deze begeleiding, volgt eerst een afspraak met u en uw kind en indien mogelijk met de school. Zijn er nog andere hulpverleners bij uw kind betrokken? Dan wordt uw toestemming gevraagd om ook met hen contact op te nemen.

Als alle informatie compleet is, maken we definitieve afspraken over de begeleiding. Omdat er geen wachtlijst bestaat kan  meestal binnen 1 of 2 weken de eerste afspraak plaatsvinden.

Wat is het tarief?

De tarieven gelden vanaf 1 januari 2024 t/m 31 december 2024.

IntakegesprekGratis
Behandeling remedial teaching* (logboek bij inbegrepen)60 min.50 euro
45 min.40 euro
Behandeling remedial teaching* in groepsverband (maximaal 4 leerlingen en logboek bij inbegrepen) 60 min.30 euro p.p.
Huiswerkbegeleiding (logboek bij inbegrepen)60 min.50 euro
45 min.40 euro
Opstellen handelingsplan40 euro
Evaluatie30 min.25 euro
Evaluatie en/of gesprek op school45 min.40 euro
Extra verslagleggingIn overleg

Overige mogelijkheden op aanvraag.

Mocht de afgesproken behandeling niet door kunnen gaan, dan dient u uiterlijk 24 uur van tevoren af te melden. Anders wordt de behandeling in rekening gebracht.

* Voor remedial teaching is er geen algemene vergoeding te krijgen. Kinderen met een ontwikkelingsstoornis, zoals ADHD, ADD, PDD-NOS kunnen een Persoons Gebonden Budget (PGB) aanvragen bij de overheid.